Tin tức

Kiosk đo nhiệt độ đăng ký không tiếp xúc KMY

2020-12-05

Hầu hết đều đồng ý rằng đại dịch Coronavirus sẽ đẩy nhanh các phương pháp tiếp cận không tiếp xúc. Các doanh nghiệp yêu cầu công nghệ tự phục vụ để đo nhiệt độ của khách hàng và khách truy cập để giảm lây truyền vi rút. Ki-ốt đo nhiệt độ đăng ký không tiếp xúc của KMY cho phép khách hàng và du khách đi bộ đến ki-ốt và được quét nhiệt độ tăng cao mà không cần sự can thiệp của nhân viên và không cần chạm vào màn hình. Và nó làm giảm chi phí lao động.